ما پیدا کردیم 0 مقالات این نویسنده ...

کریم محمد اللبانی

11

برای محصولات جدید آماده شوید - اپل رویداد آینده را اعلام می کند

اپل اخیرا کنفرانس بعدی خود را برای معرفی دستگاه‌های جدید، شاید یک آیفون ارزان قیمت، دستگاه‌های مک و غیره اعلام کرد، و این اعلامیه همراه با پازلی بود که دستگاه‌های سریع‌تر را نشان می‌دهد، جزئیات را بیاموزید.