ما پیدا کردیم 0 مقاله

90

عید و سال نو مبارک

در ابتدای این مقاله ، من می خواهم به نقش کشور عزیزمان ، پادشاهی عربستان سعودی ادای احترام کنم ...

56

خلاصه Apple WWDC 19

این ساعت ها زودتر از کنفرانس WWDC به پایان رسید ، که یکی از طولانی ترین کنفرانس ها بود ...