ما پیدا کردیم 0 مقاله

4

چگونه "Haptic Touch" را در آیفون سریعتر کنیم

در آپدیت iOS 17، اپل تنظیمات جدیدی را در Usability اضافه کرد که پاسخ لمسی را سریعتر از نسخه های قبلی می کند، مانند ویژگی قدیمی "3D Touch" که سریعتر بود. بنابراین چگونه می توانید ویژگی لمسی را سرعت بخشیده و آن را شبیه به آن کنید. لمس سه بعدی؟