ما پیدا کردیم 0 مقاله

6

عینک واقعیت ترکیبی اپل قادر خواهد بود عنبیه چشم را اسکن کند

دیر آمدن بهتر از هرگز نرسیدن است، این مورد در مورد عینک واقعیت ترکیبی اپل است که انتظار می رود سال آینده معرفی شود و تا آن زمان، فیس بوک (در حال حاضر مرده) این مزیت را خواهد داشت زیرا این محصول را به فروش رسانده است. کاربران سال هاست، و با So، اپل چند ترفند در آستین خود دارد