ما پیدا کردیم 0 مقاله

3

5 روش مختلف برای بررسی عمر باتری AirPods

مشکل عدم وجود یک نشانگر واضح و دقیق از وضعیت باتری در ایرپادها، تنها یک نشانگر LED وجود دارد که از طریق آن نمی توان شارژ را در حالت پر، نیمه پر و یا حتی نزدیک به اتمام تشخیص داد، بنابراین در در خطوط زیر با 5 روش مختلف آشنا خواهیم شد که می تواند به شما در دانستن درصد شارژ باتری AirPods کمک کند