ما پیدا کردیم 0 مقاله

11

اکنون می توانید مخاطبین را از آیفون به بیش از یک روش بازیابی کنید

اگر بخشی یا تمام مخاطبین خود را در آیفون گم کرده اید، جای نگرانی نیست، زیرا بیش از یک راه وجود دارد که از طریق آن می توانید مخاطبین را در آیفون بازیابی کنید، مانند استفاده از iCloud، iTunes یا ایمیل از طریق استفاده از ویژگی Google Contacts. اما به یاد داشته باشید که همه این روش ها به پشتیبان گیری از مخاطبین شما بستگی دارد.