ما پیدا کردیم 0 مقاله

28

چگونه یک تماس را در آیفون به حالت تعلیق در آوریم و فقط میکروفون را بی صدا نکنیم

آیا می‌دانستید که می‌توانید برای تماس با شخص دیگری یک تماس را در حالت تعلیق قرار دهید (یعنی طرف مقابل صدای انتظار را می‌شنود و فقط میکروفون را قطع نمی‌کند) و مهم‌تر از همه این که این ویژگی در تمام نسخه‌های قدیمی iOS موجود است و انحصاری نسخه های جدید نیست با این حال، بسیاری از کاربران هستند که این ویژگی را نمی دانند