W 2019 r. Apple został trafiony pozwem zbiorowym, twierdząc, że firma naruszyła umowę z użytkownikami, przechowując niektóre dane iCloud na serwerach stron trzecich. Apple ugoda? I dlaczego? A kto ma do tego prawo? Ile ma każda osoba?


Podobnie jak w przypadku większości pozwów zbiorowych, ten proces zajęło trochę czasu, zanim przeszło przez sądy. W październiku tego samego roku Apple wniósł sprzeciw, a sąd częściowo zgodził się w marcu 2020 r.; Sąd uznał, że powództwo o naruszenie kontraktu może być kontynuowane, i odrzucił ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę o fałszywej reklamie.

Prokuratorzy zmienili te roszczenia w kwietniu następnego roku, a po tym, jak Apple ponownie wniosło o oddalenie tych roszczeń, sąd oddalił je w listopadzie.

Jednak sprawa o naruszenie umowy pozostała w toku i wydaje się, że Apple w końcu zgodziło się na pozasądową ugodę w wysokości 14.8 miliona dolarów za „naruszenie umowy w związku z usługą iCloud, którą świadczy swoim użytkownikom”.


Apple odrzuca pozew, więc dlaczego zgodziłeś się na ugodę?

Apple zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom, które prowadzą do zaakceptowania ugody, utrzymuje, że nie zrobił nic złego i zaprzecza, że ​​naruszył warunki iCloud z jakimkolwiek użytkownikiem. Podkreśliła kilka obrony przed zarzutami w tej sprawie.

Powiedziała, że ​​proponowana ugoda w tym procesie nie jest przyznaniem się do winy lub przyznaniem się do jakiegokolwiek wykroczenia z jej strony, ani nie jest uznaniem prawdziwości któregokolwiek z zarzutów w pozwie.

W porozumieniu ugodowym Apple dodaje, że „w dalszym ciągu zdecydowanie zaprzecza wszystkim istotnym zarzutom w pozwie”, ale mimo to stwierdza, że ​​w najlepszym interesie firmy jest ugoda, aby uniknąć kosztów prawnych, złożoności spraw i „odwrócenia uwagi od dalszego postępowania sądowego”. ”.


Kto jest objęty ugodą?

Zgodnie z opublikowanymi warunkami rozliczeniowymi, użytkownicy, którzy „zapłacili za iCloud w dowolnym momencie między 16 września 2015 r. a 31 stycznia 2016 r.” i mają adres pocztowy w USA powiązany z ich kontem iCloud, będą automatycznie kwalifikować się do wypłaty.

A jeśli nadal będziesz subskrybować iCloud, gdy ta wypłata nadejdzie, powinna zostać automatycznie dodana do Twojego konta Apple.

Osoby, które nie subskrybują już płatnych planów iCloud, otrzymają płatność czekiem na ostatni adres e-mail powiązany z ich kontem iCloud. Ta sama procedura dotyczy istniejących subskrybentów iCloud, którzy nie mają już adresu pocztowego w USA powiązanego z ich płatnym planem.


Ile zostanie dotkniętych?

Płatności będą proporcjonalne do kwoty rozliczenia netto na podstawie łącznych płatności dokonanych przez każdego członka Twojego poziomu subskrybenta iCloud.

Oznacza to, że 14.8 miliona dolarów, które płaci Apple, pomniejszone o wszystkie opłaty administracyjne i prawne, zostanie rozdzielone równo w zależności od tego, ile wydało w danym okresie czterech lub pięciu miesięcy.

Zatem maksymalnie, co użytkownik może odzyskać, to pełne cztery lub pięć miesięcy usługi iCloud. Oznacza to, że maksymalna kwota, jaką użytkownicy mogą odzyskać, może wynosić do 45 USD.

A ponieważ wszyscy w USA, którzy zapłacili za iCloud w tym okresie, będą uczestniczyć w ugodzie, prawdopodobnie dostaniesz znacznie mniejszą kwotę.Eddy Q ujawnił, że Apple miał wtedy 11 milionów subskrybentów, to znaczy na początku 2016 roku.

Nawet gdyby tylko 5% wszystkich użytkowników iCloud płaciło za usługę, liczba, która wydaje się niska, biorąc pod uwagę 5 GB darmowej przestrzeni dyskowej, nie wystarczy nawet do tworzenia kopii zapasowych większości iPhone'ów, to nadal działałoby dla nieco ponad 39 milionów płacących klientów. A 14.8 miliona dolarów nie wydaje się dużo, gdy jest podzielone przez 39 milionów ludzi.

Podobnie jak w przypadku większości pozwów zbiorowych, prawnicy mają lwią część. Wynagrodzenie adwokackie zostanie ustalone dopiero po ostatecznej sesji zatwierdzającej w dniu 4 sierpnia. Jednak umowa przeznaczyła już do 2.4 miliona dolarów dla osadników.

Czy uważasz, że Apple zgodzi się na tę ugodę tylko po to, by uniknąć kłopotów? A może to naprawdę coś, co zawdzięcza Apple? Powiedz nam w komentarzach.

Źródło:

idropnews

Powiązane artykuły