Z każdą aktualizacją iOS aplikacja Kontakty dostawała drobne ulepszenia, takie jak zarządzanie kontaktami i interakcja z nimi itp. Ostatnią ważną funkcją, jaką otrzymała, były Kontakty alarmowe, które mogą działać nawet w trybie Nie przeszkadzać. Aktualizacja iOS 10. Ale w iOS 16 otrzymał największą aktualizację w historii. Oto wszystko, co pojawiło się w Kontaktach w aktualizacji iOS 16.


Łatwiejsze scalanie zduplikowanych kontaktów

Gdy iPhone wykryje wiele wpisów dla tego samego kontaktu na wszystkich Twoich kontach, zobaczysz nową sekcję „Znaleziono duplikaty” u góry listy Wszystkie kontakty z liczbą znalezionych duplikatów. Kliknij Wyświetl duplikaty i możesz połączyć wszystkie kontakty naraz lub wybrać każdy kontakt, aby najpierw wyświetlić informacje i połączyć je indywidualnie.

Ta lista nie pojawia się, jeśli system nie wykryje żadnych duplikatów w Twoich kontaktach


Twórz listy kontaktów i zarządzaj nimi

Teraz masz pełną kontrolę nad grupami kontaktów. Możesz tworzyć, usuwać i zmieniać nazwy list na kontach, takich jak iCloud i Gmail, a także dodawać i usuwać z nich kontakty. Z listami kontaktów jest naprawdę wiele do zrobienia, o czym, z woli Boga, wspomnimy później w osobnym artykule.


Listy kontaktów e-mail lub wiadomości

Wcześniej można było wysyłać e-maile do całych grup kontaktów z poziomu aplikacji Poczta, ale nie można było rozpocząć wiadomości z Kontaktów. Teraz możesz to zrobić. Możesz także utworzyć rozmowę grupową w aplikacji Wiadomości. Aby to zrobić:

Kliknij ikonę poczty na liście, aby rozpocząć wysyłanie wiadomości e-mail, lub dotknij i przytrzymaj nazwę listy w widoku Listy.

Wybierz opcję „Wyślij e-mailem do wszystkich” lub „Wiadomość do wszystkich”.

Możesz także przesunąć palcem w prawo na nazwie listy i dotknąć ikony poczty lub wiadomości.


Eksportuj listy kontaktów

Jak wspomniano powyżej, po długim naciśnięciu na liście kontaktów pojawiają się szybkie akcje, które umożliwiają wysyłanie wiadomości e-mail lub wysyłanie zwykłych wiadomości do całej listy, zmianę jej nazwy, a także jej usunięcie. Jest też inna nowa funkcja menu „Eksportuj”. Możesz go udostępnić, dodać do szybkiej notatki lub zapisać w swoich plikach.


Przeciągnij i upuść kontakty

Istnieje wiele sposobów dodawania kontaktu do listy, ale przeciąganie i upuszczanie nie korzysta z żadnej z tradycyjnych list używanych przez te inne metody. Wcześniej nie można było przeciągnąć kontaktu z żadnej listy, ale teraz możesz i możesz upuścić go na dowolną inną listę lub dowolną inną aplikację.

Po dotknięciu i przeciągnięciu kontaktu z listy zmieni się on w pływającą kartę kontaktu. Następnie możesz otworzyć inną aplikację, taką jak Wiadomości, i upuścić ją tam, gdzie chcesz lub przeciągnąć ją na przycisk Menu, poczekać, aż się otworzy, a następnie upuścić.


Nieprzeczytane wiadomości lub powiadomienia o nieodebranych połączeniach w widżecie

W aktualizacji iOS 15 możesz dotknąć nazwy osoby w Kontaktach, aby wyświetlić informacje o niej, i tak jest nadal w aktualizacji iOS 16, nowość polega na tym, że sam widżet Kontakty poinformuje Cię, czy masz jakieś nieprzeczytane wiadomości, nieodebrane połączenie FaceTime lub połączenia telefoniczne .


Filtruj pola podczas udostępniania kontaktów

Gdy chcesz udostępnić czyjś numer telefonu lub adres e-mail bez ujawniania jakichkolwiek innych danych osobowych przechowywanych w Kontaktach, takich jak data urodzenia, adres domowy, imię i nazwisko, inne numery telefonów, inne adresy e-mail itp. , możesz teraz filtrować te informacje.

Po otwarciu okna wpisów dla kontaktu, pod nazwą osoby znajdziesz nowy przycisk „Filtruj pola”. Kliknij na niego, a zobaczysz każdy element danych na karcie kontaktu, możesz wybrać lub odznaczyć element, który chcesz.


Więcej memoji dla kontaktów

Możesz wybrać memoji do zdjęcia kontaktu, ale było to ograniczone do zaledwie 12 niestandardowych przy użyciu przedniego aparatu. Co więcej, dostępne są trzy zupełnie nowe tryby tylko dla zdjęć kontaktów.

Aby ustawić memoji jako zdjęcie kontaktu, otwórz kartę kontaktu z Kontaktów, Telefonu, Wiadomości lub dowolnej innej aplikacji, w której możesz wyświetlić kontakty. Wybierz Edytuj, a następnie Edytuj lub Dodaj zdjęcie pod zdjęciem kontaktu. Wybierz żądaną naklejkę, kliknij Dalej, przenieś ją i zmień jej rozmiar, kliknij Wybierz, a następnie zapisz jako Gotowe.


Szybsze akcje dla kontaktów

W aktualizacji iOS 15 długie naciśnięcie kontaktu spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego z opcjami wysyłania wiadomości, połączeń, FaceTime, wiadomości e-mail lub przesuwania kontaktu „na lewo od zdjęcia”. W aktualizacji iOS 16 dostępne są nowe opcje kopiowania, udostępniania, tworzenia mojej karty i usuwania kontaktu „prawo do zdjęcia”.


widżet ekranu blokady

Widżet ekranu blokady to jedna z najnowszych funkcji systemu iOS 16, ale firma Apple nie dostosowała widżetu do kontaktów, ale aplikacje innych firm mogą tworzyć widżet kontaktów dla ekranu blokady, takie jak:

‎Blokada ekranowe widżety kontaktowe
Deweloper
Ściągnij

I aplikacja

‎Kontakt: widżet ekranu blokady
Deweloper
Ściągnij

I aplikacja

Kontakty Cardhop
Deweloper
Ściągnij

Dzięki tym aplikacjom możesz tworzyć widżety dla poszczególnych kontaktów lub grup, aby do nich dzwonić, wysyłać e-maile, wiadomości, FaceTime i nie tylko. Możesz także dodać link do swoich ulubionych kontaktów.

Co sądzisz o nowych funkcjach w Kontaktach? I dlaczego Apple nie udostępnił jeszcze funkcji dużego dziennika połączeń, mimo że wiele osób od dawna prosi o tę funkcję? Powiedz nam w komentarzach.

Źródło:

ios gadżety

Powiązane artykuły