Przyciski głośności na iPhonie służą głównie do regulacji głośności, a poza tym mogą również wykonywać różne czynności w określonych aplikacjach i można je dostosować za pomocą skrótów aplikacji. I chociaż aplikacje innych firm mogą używać przycisków głośności do zadań innych niż regulacja głośności, ta możliwość jest ograniczona przez system iOS. Istnieje możliwość, że przyszłe modele iPhone'a wprowadzą nowe typy przycisków głośności, takie jak przyciski z dotykowym sprzężeniem zwrotnym, które mogą otwierać nowe funkcje niezwiązane z regulacją głośności. Obecnie przyciski głośności mogą wykonywać wiele zadań na iPhonie innych niż zwiększanie i zmniejszanie głośności multimediów lub dzwonienie i ostrzeganie. Oto wszystko, co możesz zrobić z jednym lub dwoma z nich.


Rób zdjęcia w różnych aplikacjach aparatu

Podczas korzystania z trybu Zdjęcie, Portret lub Panorama w aplikacji Aparat możesz używać przycisku zwiększania lub zmniejszania głośności jako przycisku robienia zdjęć. Działa również w trybie zdjęć i portretów dla przedniego i tylnego aparatu, ale działa tylko w tylnym aparacie w przypadku zdjęć panoramicznych.

Naciśnij raz, aby zrobić zdjęcie w trybach Zdjęcie i Portret.

Naciśnij raz, aby rozpocząć robienie zdjęcia panoramicznego, a następnie naciśnij ponownie, aby je zatrzymać.

Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć panoramę, a następnie zwolnij, aby ją zatrzymać.

Możesz także użyć przycisku zwiększania lub zmniejszania głośności jako przycisku przechwytywania w wielu aplikacjach aparatu innych firm.


Nagrywaj filmy w różnych aplikacjach aparatu

Podobnie jak w przypadku zdjęć, możesz użyć przycisków zwiększania lub zmniejszania głośności w aplikacji aparatu, aby rozpocząć nagrywanie wideo za pomocą przedniego lub tylnego aparatu. Wybierz tryb fotografowania, taki jak Wideo, Zwolnione tempo, Poklatkowe lub Kino, a następnie użyj przycisku zwiększania lub zmniejszania głośności:

Naciśnij raz, aby rozpocząć nagrywanie, a następnie naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć nagrywanie, a następnie zwolnij, aby zatrzymać.

Działa również w wielu aplikacjach do nagrywania wideo innych firm.


Nagrywaj QuickTakes w aplikacji Aparat

Na telefonie iPhone XS i iPhone XR lub nowszym, z systemem iOS 14, możesz nacisnąć jeden z dwóch przycisków głośności, aby nagrywać wideo QuickTake podczas robienia zdjęć bez przełączania trybów.


Rób zdjęcia seryjne w aplikacji Aparat

Jeśli masz iPhone'a X lub starszego, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności nie rozpocznie nagrywania QuickTake, ponieważ nie obsługuje tej funkcji. Alternatywnie możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk głośności w trybie robienia zdjęć, aby zrobić serię zdjęć.

Na iPhonie XS lub nowszym długie naciśnięcie jednego z przycisków głośności uruchomi funkcję QuickTake.Możesz dostosować przyciski w Ustawieniach -> Aparat, a następnie włączyć przełącznik „Użyj zwiększania głośności do zdjęć seryjnych”. W ten sposób możesz użyć długiego naciśnięcia przycisku zwiększania głośności do sekwencyjnego przechwytywania, podczas gdy długie naciśnięcie przycisku zmniejszania głośności spowoduje przechwycenie filmów QuickTake.


Skanuj dokumenty w plikach, poczcie i nie tylko

W aplikacjach takich jak Freeform, która jest dostępna w systemie iOS 16.2 i nowszych wersjach, oraz aplikacji Pliki, Poczta, Notatki i Przypomnienia możesz zeskanować dokument. Możesz użyć przycisku głośności, aby zrobić zdjęcie dokumentu. W większości skanery dokumentów skanują i przechwytują obraz automatycznie, ale jeśli tak się nie dzieje, możesz użyć przycisku zwiększania lub zmniejszania głośności do skanowania zamiast naciskania przycisku przechwytywania na ekranie.


drzemka budzika

Domyślnie możesz włączyć drzemkę alarmu, naciskając dowolny przycisk głośności.


Wyłącz alarm

Jeśli nie lubisz odkładać alarmów, możesz wyłączyć przełącznik „Drzemka” dla każdego alarmu w aplikacji Zegar. Bez opcji drzemki naciśnięcie dowolnego przycisku głośności po uruchomieniu alarmu wyłączy alarm.


Wycisz połączenie przychodzące

Przyciski głośności są również przydatne w przypadku połączeń przychodzących z telefonu, FaceTime i innych aplikacji do połączeń. Możesz nacisnąć dowolny przycisk głośności, gdy przychodzi połączenie, aby je wyciszyć. A jeśli Twój iPhone jest tylko w trybie wibracji, zatrzyma wibracje. Następnie możesz odebrać, jeśli chcesz, lub nacisnąć przycisk zasilania lub przycisk strony głównej, aby odrzucić połączenie.


Wyłącz dźwięki Znajdź moje

Jeśli kiedykolwiek zgubisz iPhone'a i będziesz musiał użyć Find My na innym urządzeniu, aby odtworzyć dźwięk, aby go zlokalizować, naciśnięcie dowolnego przycisku głośności na iPhonie, gdy go znajdziesz, wyłączy głośny dźwięk.


grać w gry

Niektórzy twórcy aplikacji innych firm integrują przyciski głośności na iPhonie z rozgrywką. Na przykład Blackbox - Brain Puzzles wykorzystuje czujniki Twojego urządzenia do rozwiązywania puzzli, a niektóre rozwiązania wymagają naciskania przycisków głośności.

Tego typu aplikacje są rzadkie, ponieważ zmiana funkcjonalności przycisków głośności narusza wytyczne dotyczące recenzji w App Store. Blackbox omija to ograniczenie; Ponieważ przyciski głośności nadal kontrolują głośność; Aplikacja odczytuje zmiany głośności, co oznacza, że ​​możesz także użyć suwaka głośności w Centrum sterowania, aby wykonać zadanie w grze.

Czarna skrzynka
Deweloper
Ściągnij

Policz rzeczy

Zewnętrzni twórcy aplikacji do liczenia liczb zwykle dodają obsługę przycisku głośności w celu dodawania lub odejmowania liczb podczas liczenia. I możesz go używać do liczenia wszystkiego: ludzi, okrążeń, boisk, zwierząt, uderzeń w golfa, tasbihów w aplikacjach różańcowych itp.

aplikacja działa Pitch X – Licznik Pitch Dobrze z przyciskami głośności. Suwak głośności nie pojawia się na ekranie, tak jak w Blackboksie, więc nie jest jasne, czy Pitch X używa tego samego obejścia, aby obejść wytyczne App Store. Licznik Tally po naciśnięciu przycisku również działa dobrze.


Wykonuj niestandardowe akcje w skrótach

IPhone nie zawiera funkcji automatycznego sterowania bezpośrednio za pomocą przycisków iPhone'a, ale można zintegrować przyciski głośności z innym skrótem obsługiwanym przez coś innego. Można ich używać jako danych wejściowych dla niestandardowych skrótów, które są serią działań tworzonych w celu wykonywania określonych zadań.

Przykład skrótu: niestandardowy skrót o nazwie „Wykonuj czynności za pomocą przycisków głośności”. Oto, co robi:

◉ Pobiera aktualny poziom głośności iPhone'a i zapamiętuje go jako liczbę.

◉ Wyświetla powiadomienie wyjaśniające, co się stanie po naciśnięciu przycisków głośności.

◉ Jeśli naciśniesz przycisk zwiększania głośności, zostanie wykonana czynność A.

◉ Jeśli naciśniesz przycisk zmniejszania głośności, zostanie wykonana czynność „b”.

◉ Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku głośności w ciągu pięciu sekund po wyświetleniu powiadomienia, skrót zatrzyma się i nic nie zrobi.

Jak skrót decyduje, jakie działanie wykonać: Po wyświetleniu powiadomienia i daniu ci czasu na naciśnięcie przycisku głośności, skrót ponownie sprawdza aktualny poziom głośności i porównuje go z liczbą, o której wspomniałeś wcześniej.

◉ Jeśli aktualna głośność jest wyższa niż poprzednio zapamiętana liczba, wykonuje Czynność A.

◉ Jeśli bieżący rozmiar jest mniejszy niż zapamiętana liczba, zostanie wykonana Akcja B.

◉ Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, skrót zatrzyma się bez wykonania żadnej czynności.

Zasadniczo ten przykład pokazuje, jak utworzyć niestandardowy skrót, który współdziała z przyciskami głośności. Pozwala wykonywać różne czynności w zależności od tego, czy naciśniesz przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności i zatrzymuje się, jeśli nie naciskasz żadnego. Chociaż nie możesz bezpośrednio użyć przycisków głośności do uruchomienia zadania automatyzacji, możesz użyć ich jako danych wejściowych w ramach skrótów przypisanych do określonych zadań.


Całkowicie wyłącz przyciski głośności

Jeśli nie chcesz, aby przyciski głośności wpływały na cokolwiek w telefonie iPhone podczas korzystania z określonej aplikacji, na przykład gdy nie chcesz przypadkowo zwiększać lub zmniejszać głośności, możesz skorzystać z funkcji Guided Access, która ogranicza użycie przycisków w bieżącej aplikacji. Możesz go włączyć w Ustawieniach -> Dostępność -> Dostęp z przewodnikiem, a następnie włączyć.

Następnie przejdź do żądanej aplikacji i kliknij trzykrotnie przycisk boczny lub przycisk strony głównej. Jeśli masz więcej niż jedną czynność przypisaną do gestu potrójnego stuknięcia, wybierz Dostęp z przewodnikiem z listy czynności.

Na ekranie Dostęp z przewodnikiem wybierz Opcje, upewnij się, że przełącznik Przyciski głośności jest wyłączony, a następnie naciśnij Gotowe. Następnie naciśnij Start, a następnie ustaw i zweryfikuj hasło.

Po zweryfikowaniu hasła funkcja zostanie uruchomiona, a przyciski głośności nie będą działać w aplikacji.


Rzeczy, które możesz zrobić za pomocą przycisków głośności i innych przycisków

To, o czym wspomnieliśmy powyżej, dotyczy tylko przycisków głośności. Dodatkowo służą do innych zadań w połączeniu z innymi przyciskami. Oto krótka lista wszystkiego, co mogą zrobić:

Zrób zrzut ekranu

W modelach iPhone'a obsługujących Face ID naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i zwiększ głośność, a następnie szybko zwolnij, aby zrobić zrzut ekranu. Pojawi się miniaturowy podgląd ekranu; Kliknij go, aby otworzyć edytor. Zrzuty ekranu są zapisywane w albumie Ostatnie i folderze Zrzuty ekranu w aplikacji Zdjęcia.


Wyłącz iPhone'a

Aby wyłączyć iPhone'a, zwiększ głośność, a następnie zmniejsz głośność, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aż zobaczysz suwak Wyłącz. Możesz także nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk zasilania i przyciski głośności, a następnie przeciągnąć suwak.


Wezwij służby ratunkowe

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk głośności lub trzymaj wszystkie trzy przyciski jednocześnie, aż zobaczysz suwak połączenia alarmowego.

Alternatywnie możesz włączyć opcję „Zadzwoń z zawieszeniem i zwolnieniem” (dla systemu iOS 16.3 lub nowszego) lub „Zadzwoń z zawieszeniem” (dla wcześniejszych wersji systemu iOS) w ustawieniach Alarmowe SOS. Następnie musisz jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i przycisk głośności lub wszystkie trzy przyciski razem, aby rozpocząć odliczanie do automatycznego połączenia z numerem alarmowym lub innymi lokalnymi służbami ratunkowymi. Gdy odliczanie dojdzie do zera, po prostu zwolnij przyciski, aby nawiązać połączenie.


Wyświetl informacje o swoim identyfikatorze medycznym

Przytrzymaj jednocześnie przycisk boczny i przycisk głośności lub wszystkie trzy przyciski jednocześnie, aż na ekranie pojawi się suwak Identyfikator medyczny. Przesuń ikonę gwiazdki (*) w prawo, aby uzyskać dostęp do informacji o swoim identyfikatorze medycznym. Wyświetlane informacje mogą obejmować imię i nazwisko, wiek, alergie, reakcje, grupę krwi, wagę i kontakty w nagłych wypadkach.

Zamiast tego użyj opisanej powyżej metody naciśnij i przytrzymaj, aby wezwać służby ratunkowe, a rozpocznie się odliczanie i pojawi się suwak Identyfikator medyczny.

Aby wprowadzić zmiany w wyświetlanych informacjach, przejdź do Ustawienia -> Zdrowie -> Dowód medyczny lub bezpośrednio otwórz aplikację Zdrowie, dotknij swojego zdjęcia profilowego na karcie Podsumowanie lub Przeglądaj i wybierz Dowód medyczny.


Szybko wyłącz Face ID lub odcisk palca

Każda z wyżej wymienionych kombinacji przycisków, aby wyłączyć iPhone'a, wezwać służby ratunkowe i wyświetlić swój identyfikator medyczny, spowoduje również wyłączenie odcisku twarzy lub odcisku palca.Po wyświetleniu tego ekranu uwierzytelnienia biometryczne zostaną wyłączone. Sprawdź nasz poprzedni artykuł, aby poznać trzy sposoby szybkiego wyłączenia odcisku palca i odcisku twarzy Połączyć.

Gdy odcisk twarzy lub odcisk palca jest wyłączony, musisz wprowadzić hasło urządzenia, aby odblokować iPhone'a. Jest to przydatne, gdy masz tylko sekundę lub dwie, aby uniemożliwić innym osobom dostęp do Twojego urządzenia, takim jak złodzieje lub inne osoby.


Ponownie uruchom iPhone'a na siłę

Naciśnij przycisk zwiększania głośności, zmniejszania głośności, a następnie naciskaj przycisk zasilania, aż zobaczysz logo Apple. Gdy iPhone wyświetla ekran blokady, właśnie został ponownie uruchomiony na siłę.

Wymuszenie ponownego uruchomienia iPhone'a jest przydatne, gdy urządzenie jest zamrożone, zbyt ciężkie lub nie można go normalnie wyłączyć lub włączyć.


Przełącz iPhone'a w tryb odzyskiwania w Finderze lub iTunes

Po podłączeniu telefonu iPhone do komputera naciśnij przycisk zwiększania głośności, a następnie zmniejszania głośności, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby przejść do trybu odzyskiwania w Finderze lub iTunes. Na końcu zobaczysz logo Apple, ale nie puszczaj. Zwolnij przycisk zasilania, gdy zobaczysz ekran trybu odzyskiwania.


Przełącz iPhone'a w tryb DFU w Finderze lub iTunes

Tryb DFU jest używany jako ostatni dostępny krok, gdy występuje problem z regularnym odzyskiwaniem, a gdy system jest uszkodzony, a iPhone nie reaguje na rozruch, wtedy ten tryb jest używany, a my nazywaliśmy go „trybem pijanym lub zawrotami głowy dla iPhone'a” i tutaj możesz zrobić wszystko w iPhonie bez problemów. Aby przejść do trybu DFU:

Po podłączeniu iPhone'a do komputera naciśnij przycisk zwiększania głośności, a następnie przycisk zmniejszania głośności, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.Gdy ekran stanie się czarny, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, nie puszczając przycisku zasilania, następnie zwolnij przycisk zasilania po około pięciu sekundach, a następnie puść przycisk zmniejszania głośności, gdy zobaczysz ekran „Tryb przywracania” w Finderze lub iTunes na komputerze.


Wejdź w tryb diagnostyczny

Wyłącz iPhone'a, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania i dowolny przycisk głośności, odczekaj 30 sekund, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski głośności. Naciskając go, podłącz iPhone'a do zasilania za pomocą kabla, a następnie zwolnij przyciski, gdy zobaczysz logo Apple.

Jeśli naprawiłeś iPhone'a za pomocą Self Service Repair, możesz zostać poproszony o przejście iPhone'a w tryb diagnostyczny w ramach konfiguracji systemu.Kiedy pojawi się komunikat informujący, że „Diagnostyka pozwala Apple zidentyfikować potencjalne problemy sprzętowe i programowe z tym urządzeniem”, kliknij „Rozpocznij sesję”.


Uzyskaj dostęp do Sysdiagnose, aby rozwiązać problemy z oprogramowaniem i siecią

Jest to przydatne narzędzie do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem i siecią na telefonie iPhone oraz do uruchamiania go:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i oba przyciski głośności przez 1 do 1.5 sekundy. Musisz puścić przyciski, zanim pojawi się ekran wyłączania lub zostanie wykonane połączenie alarmowe. Jeśli coś takiego się stanie, naciskasz przyciski zbyt długo. To jak zrobienie zrzutu ekranu z naciśnięciem jeszcze jednego przycisku.

Po zwolnieniu przycisków rozpocznie się diagnostyka systemu, iPhone zrobi zrzut ekranu i poczujesz krótką wibrację wskazującą, że proces rozpoczął się pomyślnie.

A jeśli korzystasz z wersji próbnej systemu, możesz zobaczyć komunikat „Diagnostyka w locie: wykonaj następujące czynności”. Następnie zobaczysz opcje „Prześlij opinię” i „Ignoruj”.

Jeśli nie korzystasz z wersji próbnej, proces diagnostyki systemu będzie kontynuowany bez wyświetlania żadnych dodatkowych komunikatów ani opcji.

Czy znasz te wszystkie funkcje, które można wykonać za pomocą przycisków głośności na iPhonie? Powiedz nam w komentarzach.

Źródło:

ios gadżety

Powiązane artykuły