Lumaki ka sa iyong mga panalangin at binigkas ang pambungad na pagsusumamo, sa pagmamadali ay nabasa mo ang "Purihin ang Diyos, Panginoon ng Mga Daigdig" at maya-maya ay naabot mo ang "Amen" at hindi mo naintindihan ang sinabi mo, at mabilis na tumayo upang lumuhod , at sa pagitan ng takbeer ng Ihram at ang takbeer ng pagluhod ay pitong taludtod kung napagtanto mong sila ang pinakamalaki sa iyong mga labi: ang mga talata ng Surat Al-Fatiha.

Ang Surat Al-Fatiha ay ang unang kabisado mula sa Qur'an at ang unang bagay na natutunan mula sa aming relihiyon, ang pangunahing bahagi ng aming mga panalangin at inuulit namin ito nang hindi kukulangin sa 17 beses sa isang araw at gabi, ngunit huminto muna tayo sandali .. Alam mo bang ang isang pagkakamali sa mga talata ng Al-Fatihah ay maaaring makasira sa iyong panalangin?

Sinabi ni Al-Nawawi: Kinakailangan na bigkasin ang Al-Fatihah sa panalangin sa lahat ng mga liham nito at pagbibigay diin, at sila ay labing-apat na matindi. Mayroong tatlo sa mga ito sa Basmalah, kaya kung tinanggal niya ang isang liham mula dito, o pinapalambot ito ng isang tuldik, o pinalitan ang isang liham para sa isang liham na may wasto ng kanyang dila; Hindi wastong basahin.

At sinabi niya: Kung sumusulat siya ng isang himig sa Al-Fatiha na sumisira sa kahulugan. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng talata (pinagpala) o pagsira nito, o isang sapat na maliit na bahagi (mag-ingat sa pagsamba), o sinabi niya: Aaaa na may dalawang hamza, hindi wastong basahin ito at ang panalangin nito kung siya ay nabautismuhan, at kinakailangan na muling basahin ito kung hindi niya sinasadya.

💡 Maaaring hindi mo naisip ito dati, ngunit ayon sa istatistika ng Al-Fatiha na aplikasyon, 63% ang maling nagkamali ng Al-Fatihah!


Aplikasyon ng Al-Fatiha

Ngayon napagtanto mo ang kahalagahan nito, tama? Pagkatapos i-download ang libreng application ng Al-Fatiha mula sa (App Store) O (Google PlayAt tiyaking tama ang iyong pagbigkas sa loob lamang ng 60 segundo.

Kailangan mo lang: -

• Mag-click sa pindutan ng Rehistro
• Itala ang iyong pagbasa ng Al-Fatihah
Naghihintay para sa isang tugon mula sa isa sa mga kwalipikadong guro na may lisensya
• Makinig sa pagsusuri at pagbutihin ang iyong pagbigkas

‎Al Fatiha | Fatiha
Developer
Mag-downloadI-download ang app, sabihin sa amin ang tungkol sa iyong karanasan sa mga komento at iyong resulta sa pagbabasa. At pinapayuhan na imungkahi sa amin kung paano namin maaaring gawing mas mahusay ang app. At huwag kalimutang i-publish ang application, marahil ay rentahan ka sa Ramadan.

Mga kaugnay na artikulo