Ang "Dal" ay isang proyekto na ang ideya ay lubhang kakaiba. Ito ay magdadala sa atin ng mga taong nagtatrabaho sa larangan ng Islamic application, upang tayo ay makinabang mula sa kanilang karanasan at matuto tungkol sa kanilang pananaw.

Nang makipag-ugnayan sa akin ang pangkat ng "DAL" upang maging panauhin sa isa sa mga yugto ng programa, at ipinaliwanag sa akin ang ideya ng proyekto ng DAL, napakasaya ko sa proyektong ito. Sa wakas, makikita natin kung sino ang sa likod ng mga Islamic application na ito na nakinabang natin sa mga taon na ito. Sa wakas, makikita natin ang mga mukha na ito, ang mga pagpapasiya, Sa wakas ay maririnig natin ang kanilang mga kuwento, at makikinabang tayo sa kanilang karanasan.

Ang Project Dal ay isa pang proyektong Islamiko, ngunit may bagong kaisipan, isang kaisipang nakadirekta sa kabataan na dapat makahanap ng isang halimbawa, ay dapat makaramdam ng kagalakan ng tagumpay at mahanap ang kanilang sarili sa paglilingkod sa kanilang pinaniniwalaan, ang mga kabataan na nag-iisip na mayroong walang pakinabang sa relihiyon mula sa paglilingkod sa mga tao at pakikinabang sa kanila, at ang pakikilahok sa Mga Aksyon na nakikinabang sa lipunan ay hindi makikinabang sa kanya.

Sa isang proyekto tulad ni Dal, maririnig niya ang mga kuwento ng mga tao na ang trabaho ay humantong sa kanila na maging kabilang sa mga pinakamatagumpay na tao sa mundo, at sa parehong oras ay humingi ng gantimpala mula sa Diyos.

Ang mga kabataan na ang isip ay sinusubukan ng media na kontrolin sa pamamagitan ng mga kasabihan tulad ng "Ikaw ay abala sa pagpasok sa banyo gamit ang iyong kaliwang paa, at ang mga tao ay umakyat sa buwan." Na parang ang pagsunod sa Sunnah ng Sugo ay pumipigil sa atin na umakyat sa buwan , na parang hindi posibleng pagsamahin ang relihiyon sa gantimpala ng Kabilang-Buhay.

Si Dal ay naglalahad ng katotohanan, naglalahad ng mga tunay na karanasan, para sa mga taong nagawang pagsamahin ang gantimpala ng mundong ito sa gantimpala ng kabilang buhay. Hinihiling namin sa Diyos na pagpalain ang kahanga-hangang gawaing ito, at inaasahan naming masiyahan ka sa unang yugto ng podcast ni Rahila, na bahagi ng Project Dal.

Pumunta sa Dal channels at mag-subscribe kaagad sa kanila...

Ang YouTube | Instagram | Twitter


Umaasa kami na ibabahagi mo ang link sa artikulong ito. Nais naming maabot ng proyektong ito ang pinakamaraming kabataan hangga't maaari. Sa mga paparating na yugto ng podcast ni Rahila, isang grupo ng mga developer ng Islamic application ang iho-host, at ito ay magiging isang magandang pagkakataon upang makinig sa kanilang mga karanasan at makinabang mula sa kanila.

Sabihin sa amin sa mga komento, aling Islamic application ang pinakanakinabang mo? Mayroon ka bang pagnanais na malaman ang developer nito at ang kuwento nito?

Mga kaugnay na artikulo