Apple vừa phát hành bản cập nhật được chờ đợi cho chủ sở hữu iOS 15 để giải quyết một số vấn đề hệ thống khó chịu. Bản cập nhật phụ 15.0.1 là một bản cập nhật quan trọng, vì vậy chúng tôi khuyên tất cả những ai đã nâng cấp thiết bị của họ lên iOS 15 nên cài đặt bản cập nhật này ngay lập tức.


Mới trong iOS 15.0.1 theo Apple ...

  • Các bản sửa lỗi trên iPhone, bao gồm sự cố một số người dùng không thể mở khóa các mẫu iPhone 13 bằng Apple Watch.

Trước khi cập nhật, hãy đảm bảo sao lưu nội dung của thiết bị của bạn, cho dù là trên iCloud hay ứng dụng iTunes

Để cập nhật thiết bị của bạn, hãy thực hiện các bước sau ...

1

Đi tới Cài đặt -> Chung -> Cập nhật Phần mềm, nó sẽ hiển thị cho bạn biết rằng đã có bản cập nhật.

2

Bạn có thể nhấp vào Tìm hiểu thêm để xem chi tiết cập nhật.

3

Để tải xuống bản cập nhật, bạn phải kết nối với Wi-Fi và tốt nhất là kết nối thiết bị của bạn với bộ sạc, sau đó nhấn nút “Tải xuống và cài đặt”.

Màn hình nhập mật mã sẽ xuất hiện.

Bạn có thể thấy màn hình Điều khoản và Điều kiện, hãy chấp nhận chúng.

iOS_update_legal

4

Sau khi cập nhật xong, thiết bị sẽ khởi động lại. Sau một số bước, quá trình cập nhật sẽ hoàn tất.


Bạn đã cập nhật thiết bị của mình lên iOS 15 chưa? Bạn có vấn đề gì mà bạn muốn khắc phục trong phiên bản này không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận

Những bài viết liên quan