Mọi người đang chờ một bản cập nhật quan trọng iOS 13.4 Đi kèm với nhiều tính năng, nhưng có vẻ như có một lỗ hổng nghiêm trọng mà Apple muốn sửa chữa và cũng có một số lỗi, vì vậy Apple hôm nay đã phát hành bản cập nhật 15.3.1 cho iPhone và iPad, cũng như các bản cập nhật cho hầu hết các thiết bị của họ.


Mới trong iOS 15.3.1 theo Apple ...

  • iOS 15.3.1 mang đến các bản cập nhật bảo mật quan trọng cho iPhone và khắc phục sự cố có thể khiến màn hình chữ nổi ngừng phản hồi.

Trước khi cập nhật, hãy đảm bảo sao lưu nội dung thiết bị của bạn, cho dù trên iCloud hay trên ứng dụng iTunes

Để cập nhật thiết bị của bạn, hãy thực hiện các bước sau ...

1

Đi tới Cài đặt -> Chung -> Cập nhật Phần mềm, nó sẽ hiển thị cho bạn biết rằng đã có bản cập nhật.

2

Bạn có thể nhấp vào Tìm hiểu thêm để xem chi tiết cập nhật

3

Để tải xuống bản cập nhật, bạn phải kết nối với Wi-Fi và tốt nhất là kết nối thiết bị của bạn với bộ sạc, sau đó nhấn nút “Tải xuống và cài đặt”.

Màn hình nhập mật mã sẽ xuất hiện.

Bạn có thể thấy màn hình Điều khoản và Điều kiện, hãy chấp nhận chúng.

iOS_update_legal

4

Sau khi cập nhật xong, thiết bị sẽ khởi động lại. Sau một số bước, quá trình cập nhật sẽ hoàn tất.


Mặc dù bản cập nhật này không cung cấp các tính năng mới nhưng nó có các bản sửa lỗi cho các lỗ hổng và khiếm khuyết, vì vậy tốt hơn là bạn nên cập nhật thiết bị của mình, bạn có gặp sự cố không và nó đã được giải quyết sau khi cập nhật chưa?

Những bài viết liên quan