App Store là một trong những ứng dụng không thể xóa khỏi màn hình chính của các ứng dụng trên iPhone, nhưng bạn có thể mất nó vì lý do này hay lý do khác, vậy bạn sẽ làm gì để khôi phục lại nó? Trong bài viết này, chúng tôi giải thích tất cả các cách có thể để lấy lại ứng dụng App Store, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp tương tự để chặn và ẩn ứng dụng khỏi thiết bị của con mình.


Lý do xóa kho ứng dụng trên iPhone?

Một số có thể nghĩ rằng ứng dụng đã bị xóa do nhầm lẫn. Nhưng như đã đề cập ở trên, ứng dụng App Store là một phần thiết yếu của iOS và không có cách nào để xóa nó theo cách thủ công.

Ứng dụng có thể chỉ bị hạn chế nên bạn nghĩ rằng nó đã bị xóa khỏi iPhone hoặc biểu tượng ứng dụng có thể chỉ bị xóa khỏi màn hình chính.

Cách mở kho ứng dụng bị mất và khôi phục lại trên màn hình chính iPhone

Dưới đây là tất cả các giải pháp để khôi phục biểu tượng cửa hàng ứng dụng trên iPhone hoặc iPad.

Bỏ chặn App Store khỏi cài đặt iPhone

Với tính năng Thời gian sử dụng, bạn có thể giới hạn các ứng dụng trong danh mục phù hợp với lứa tuổi “4+, 9+, 12+, 17+” hoặc thậm chí chặn cài đặt tất cả các ứng dụng mới.

Khi bạn quyết định chặn tải xuống ứng dụng mới, iOS sẽ tự động xóa ứng dụng App Store khỏi mọi nơi. Do đó, bạn không thể sử dụng lại hoặc thậm chí gọi nó bằng Siri và bạn sẽ không tìm thấy nó ở bất kỳ đâu trên màn hình chính, trong Thư viện ứng dụng, trong Tìm kiếm hoặc bất kỳ nơi nào khác cho đến khi bạn cài đặt lại ứng dụng.

Đây là cách khôi phục App Store trên iPhone:

◉ Mở Cài đặt và nhấn Thời gian sử dụng.

◉ Nhấp vào Hạn chế về nội dung và quyền riêng tư.

◉ Chọn Mua iTunes & App Store và nhập mật mã Thời gian sử dụng nếu được nhắc.

◉ Chạm vào Cài đặt ứng dụng và chọn Cho phép.

◉ Với thao tác này, bạn sẽ lại thấy biểu tượng App Store trên màn hình chính. Nếu bạn không thể tìm thấy nó, hãy tìm kiếm nó trong tìm kiếm Spotlight.

Để ý: Nếu bạn thấy Thời gian sử dụng không được bật ngay từ đầu, điều đó có nghĩa là Giới hạn thời gian sử dụng chưa được bật và bạn có thể bỏ qua tất cả các bước trên. Tương tự, bạn có thể bỏ qua các bước còn lại nếu Giới hạn nội dung & quyền riêng tư không được bật.


App Store có hiển thị biểu tượng thời gian chết không?

Cha mẹ cũng có thể hạn chế các ứng dụng và giới hạn việc sử dụng chúng trong một thời gian giới hạn. Hầu hết, cha mẹ sử dụng giới hạn ứng dụng cho ứng dụng liên lạc và ứng dụng phương tiện như WhatsApp, YouTube, Snapchat, Facebook, v.v. Nhưng nếu họ chọn giới hạn tất cả ứng dụng, điều đó cũng sẽ bao gồm App Store, vì vậy bạn sẽ không thể tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy một biểu tượng đồng hồ cát nhỏ bên cạnh App Store và khi mở ứng dụng, bạn sẽ thấy Giới hạn thời gian.

Nếu bạn thấy biểu tượng đồng hồ cát, ứng dụng sẽ bị chặn cho đến nửa đêm, 12 giờ sáng. Bạn có thể nhấn Yêu cầu thêm thời gian hoặc nếu bạn biết mật mã Thời gian sử dụng và làm bất cứ điều gì bạn muốn.

Để ý: Mật khẩu Screen Time hoặc thời gian sử dụng thiết bị khác với mật khẩu iPhone.

Để xóa vĩnh viễn giới hạn ứng dụng, hãy đi tới Cài đặt > Thời gian sử dụng > Giới hạn ứng dụng và tắt chúng đi hoặc vuốt sang trái trên App Store và xóa.


Sử dụng tìm kiếm Spotlight để khôi phục App Store

Bạn có thể tìm và khôi phục App Store bị mất chỉ bằng cách tìm kiếm nó. Bạn có thể bật nó lên và sử dụng nó hoặc thêm nó vào màn hình chính của bạn. Đây là cách:

◉ Trên màn hình chính, vuốt xuống để mở tìm kiếm Spotlight.

◉ Nhập Cửa hàng ứng dụng.

◉ Từ kết quả tìm kiếm, chạm vào ứng dụng App Store để mở.

◉ Hoặc chạm và kéo biểu tượng ứng dụng App Store trên màn hình chính xuống để thêm vào.


Tìm App Store trong Thư viện ứng dụng

Bạn cũng có thể tìm thấy App Store trong Thư viện ứng dụng bằng cách vuốt sang trái đến trang cuối cùng trên Màn hình chính, trong thư mục Tiện ích.

Hoặc bạn có thể cuộn xuống trên màn hình Thư viện ứng dụng để xem tất cả các ứng dụng theo thứ tự bảng chữ cái. Và vì App Store bắt đầu bằng chữ A nên nó sẽ ở trên cùng.

Bạn có thể chạm và kéo biểu tượng ứng dụng sang trái để thêm vào màn hình chính.


Sau khi làm theo các giải pháp trên, bạn nên khôi phục App Store trên iPhone của mình. Nếu bạn không tìm thấy nó, hãy làm theo các thủ tục sau:

◉ Khởi động lại iPhone.

◉ Cập nhật iPhone thông qua Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

◉ Đặt lại bố cục ứng dụng màn hình chính, thao tác này sẽ sắp xếp lại tất cả các ứng dụng của bạn trên màn hình chính theo thứ tự mặc định và cửa hàng ứng dụng sẽ nằm trên trang chủ đầu tiên.

◉ Nếu không có bước nào trước đó hoạt động, hãy khôi phục iPhone thông qua máy tính hoặc máy Mac.

Bạn đã gặp phải sự cố biến mất một trong những ứng dụng mặc định không thể xóa của Apple chưa? Và bạn đã làm gì để lấy lại nó? Hãy cho chúng tôi trong các ý kiến.

Nguồn:

idownloadblog

Những bài viết liên quan