Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 16.3.1 mới cho các thiết bị hỗ trợ iOS 16, cũng như bản cập nhật cho iPadOS 16.3.1 và hầu hết các thiết bị khác của hãng. Bản cập nhật này giải quyết một số sự cố của iOS 16, bao gồm giải quyết sự cố với các ứng dụng sử dụng iCloud và các cải tiến đối với tính năng phát hiện va chạm trên các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Pro.


Mới trong iOS 16.3.1 theo Apple ...

Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật quan trọng cho iPhone, bao gồm những nội dung sau:

  • Cài đặt iCloud có thể không phản hồi hoặc hiển thị không chính xác nếu ứng dụng sử dụng iCloud
  • Yêu cầu Siri cho tính năng “tìm vị trí của tôi” có thể không hoạt động
  • Cải tiến phát hiện va chạm trên các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Pro

Trước khi cập nhật, hãy đảm bảo sao lưu nội dung thiết bị của bạn, cho dù trên iCloud hay trên ứng dụng iTunes

Để cập nhật thiết bị của bạn, hãy thực hiện các bước sau ...

1

Đi tới Cài đặt -> Chung -> Cập nhật Phần mềm, nó sẽ hiển thị cho bạn biết rằng đã có bản cập nhật.

2

Bạn có thể nhấp vào Tìm hiểu thêm để xem chi tiết cập nhật

3

Để tải xuống bản cập nhật, bạn phải kết nối với Wi-Fi và tốt nhất là kết nối thiết bị của bạn với bộ sạc, sau đó nhấn nút “Tải xuống và cài đặt”.

Màn hình nhập mật mã sẽ xuất hiện.

Bạn có thể thấy màn hình Điều khoản và Điều kiện, hãy chấp nhận chúng.

iOS_update_legal

4

Sau khi cập nhật xong, thiết bị sẽ khởi động lại. Sau một số bước, quá trình cập nhật sẽ hoàn tất.


Hãy cho chúng tôi biết trong phần nhận xét nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều gì mới trong bản cập nhật này và nếu nó khắc phục được sự cố mà bạn gặp phải

Những bài viết liên quan