Apple hôm nay đã phát hành bản cập nhật Phản hồi bảo mật nhanh (RSR) dành cho người dùng iPhone và iPad có iOS 16.4.1. Đây là bản cập nhật bảo mật nhanh đầu tiên mà Apple phát hành ra công chúng. Bản cập nhật phản hồi bảo mật nhanh được thiết kế để cung cấp cho người dùng Apple các bản sửa lỗi bảo mật mà không cần phải cài đặt bản cập nhật hệ thống đầy đủ.


Các bản cập nhật bảo mật có sẵn thông qua cơ chế cập nhật phần mềm trong ứng dụng cài đặt iPhone hoặc iPad, nhưng đây là bản cập nhật nhanh, chỉ cần hai phút để tải xuống bản cập nhật và sau đó khởi động lại nhanh quá trình cài đặt.


Cập nhật phản hồi bảo mật nhanh (RSR) là gì?

Apple đã tung ra hệ thống cập nhật này để giảm thiểu một số mối đe dọa nhanh hơn, đặc biệt là những mối đe dọa đã bị khai thác hoặc báo cáo là thuộc phạm vi công cộng.

Bản cập nhật RSR có thể được cài đặt tự động theo mặc định. Một số bản cập nhật này có thể được cài đặt mà không cần khởi động lại thiết bị, nhưng một số bản cập nhật có thể yêu cầu khởi động lại. Bạn có thể chọn tắt cài đặt tự động các bản cập nhật RSR thông qua Cài đặt, nhưng điều đó sẽ không giúp ích gì cho bạn vì những bản cập nhật này cung cấp các cải tiến bảo mật quan trọng. Vì vậy, để bảo vệ thiết bị của bạn, tốt nhất bạn nên để các bản cập nhật này tự động cài đặt.


Lưu ý: Apple phát hành các bản cập nhật Phản hồi bảo mật nhanh theo từng giai đoạn trong 48 giờ tới, vì vậy không phải tất cả người dùng sẽ thấy chúng ngay lập tức.

Những bài viết liên quan