Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

29

Năm tính năng hoạt động tốt hơn trên iPhone so với thiết bị Android

Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt đáng kể giữa việc sử dụng một tính năng trên iPhone và sử dụng nó trên các thiết bị Android. Đôi khi iPhone có thể hoạt động tốt hơn và Android có thể vượt trội hơn. Dưới đây là danh sách tất cả các tính năng mà iPhone xử lý tốt hơn các thiết bị Android.

13

5 tính năng iPhone bị Apple và người dùng lãng quên

Trong những năm qua, Apple đã giới thiệu nhiều tính năng, một số tính năng tiếp tục và một số tính năng được cập nhật, và có những tính năng khác mà Apple cho rằng sẽ rất tuyệt vời, nhưng điều ngược lại, và đó là lý do tại sao Apple ngừng cải tiến hoặc loại bỏ chúng. là 5 tính năng trên iPhone đã bị Apple và người dùng lãng quên.