Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

99

Một ứng dụng cho những lời cầu nguyện của tôi

Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để ứng dụng cầu nguyện của tôi trở thành ứng dụng thời gian cầu nguyện tốt nhất và một số bản cập nhật đã được phát hành, mỗi bản cập nhật đều mang đến những tính năng tuyệt vời cho ứng dụng độc đáo này, vì vậy hãy để chúng tôi cho bạn biết lý do tại sao ứng dụng cầu nguyện này khác với các ứng dụng cầu nguyện khác …

117

Gửi lời cầu nguyện của tôi: Ứng dụng cầu nguyện đầu tiên hỗ trợ hòn đảo năng động

Được cập nhật vào lời cầu nguyện của tôi, sau năm năm không hoạt động, giờ đây, chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, ứng dụng cho lời cầu nguyện của tôi đã trở lại. Và vì nó là ứng dụng cầu nguyện đầu tiên và là ứng dụng cầu nguyện đầu tiên hỗ trợ Apple Watch, nó là ứng dụng cầu nguyện đầu tiên hỗ trợ đảo động cho các thiết bị iPhone 14 Pro và tính năng trạng thái hoạt động mà Apple đã giới thiệu với bản cập nhật mới iOS 16.1