Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

2

Một ý tưởng để có các cuộc trò chuyện bí mật trên iPhone thông qua ứng dụng Ghi chú

Ghi chú cho phép bạn ghi nhanh các ý tưởng, quét tài liệu, lập danh sách việc cần làm và hơn thế nữa. Nhưng nhiều người dùng có thể không biết rằng họ cũng có thể sử dụng nó để cộng tác hoặc chia sẻ với người khác và tính năng này cho phép nhiều người đọc và chỉnh sửa một ghi chú cùng một lúc.