Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

14

Một thay đổi lớn đối với Siri tại WWDC 2023

Apple có thể sẽ tiết lộ một tinh chỉnh lớn cho Siri tại hội nghị nhà phát triển của mình. Thay đổi này sẽ bao gồm việc loại bỏ cụm từ “Hey Siri” để kích hoạt Siri rảnh tay. Nếu Apple thực sự đã làm điều đó, nó sẽ cung cấp giải pháp thay thế nào?