Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

3

Nghiên cứu do Apple ủy quyền làm sáng tỏ sự thành công của các ứng dụng bên thứ ba

Apple đã tham gia vào một nghiên cứu mới về App Store, một lần nữa nêu bật sự thành công của các ứng dụng bên thứ ba trên App Store của mình. Nghiên cứu do Apple tài trợ đã kết luận rằng “các ứng dụng của bên thứ ba đang đạt được thành công rộng rãi trong khu vực và toàn cầu trên App Store”.