Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

6

Tính năng lớn nhất trong ứng dụng Ghi chú trên iPhone là “liên kết các ghi chú của bạn với nhau”

Giờ đây, bạn có thể liên kết các ghi chú của mình với nhau để chúng không bị lạc vào các thư mục khác nhau và lãng phí thời gian tìm kiếm. Trước đây, bạn có thể sử dụng thẻ để nhóm các chủ đề nhưng giờ đây việc này đơn giản hơn nhiều vì bạn có thể liên kết các ý tưởng trực tiếp từ ghi chú này với ghi chú khác.