Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

13

5 tính năng iPhone bị Apple và người dùng lãng quên

Trong những năm qua, Apple đã giới thiệu nhiều tính năng, một số tính năng tiếp tục và một số tính năng được cập nhật, và có những tính năng khác mà Apple cho rằng sẽ rất tuyệt vời, nhưng điều ngược lại, và đó là lý do tại sao Apple ngừng cải tiến hoặc loại bỏ chúng. là 5 tính năng trên iPhone đã bị Apple và người dùng lãng quên.