Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

35

Một ứng dụng để mã hóa tin nhắn và ảnh

Một ứng dụng đặt thông điệp ẩn bên trong các tin nhắn thông thường và bạn có thể sử dụng nó trong tất cả các nền tảng truyền thông xã hội và các chương trình nhắn tin và ở bất kỳ đâu mà không ai nhận thấy rằng tin nhắn của bạn có chứa một tin nhắn được mã hóa và ẩn.