Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

6

Chia sẻ mật khẩu trên iPhone, cách sử dụng mật khẩu gia đình trong iOS 17

Apple đã giúp người dùng iPhone, iPad và Mac chia sẻ mật khẩu một cách an toàn trong bản cập nhật iOS 17 với bạn bè và gia đình hoặc với những người bạn tin tưởng dễ dàng hơn, để bạn và bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của bạn có thể truy cập ngay tên người dùng và mật khẩu của bạn để các trang web, ứng dụng và dịch vụ. Chỉ cần cẩn thận và chỉ chia sẻ thông tin đăng nhập với những người bạn hoàn toàn tin tưởng. Vậy làm thế nào để bạn chia sẻ mật khẩu với họ?

7

Cách xem mật khẩu iPhone của bạn

Quên mật khẩu cho bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào được lưu trữ trên chuỗi khóa đám mây và bạn muốn biết mật khẩu đó? Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn bạn cách thực hiện nhanh chóng.