Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

17

Dưới đây là những tính năng trong bản cập nhật iOS 17.4 của Apple (Phần thứ hai)

Trong khuôn khổ bao gồm các tính năng và cải tiến do Apple cung cấp trong bản cập nhật hệ thống mới nhất, iOS 17.4, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin chi tiết mà bạn muốn biết về giá trị đằng sau hệ thống iOS 17.4 và những thay đổi mà Apple đã thực hiện, chẳng hạn như như cung cấp các phương thức thanh toán mới, sử dụng Siri để đọc và gửi tin nhắn cũng như các phương thức khác, nếu Chúa muốn.

24

Thống kê pin tốt hơn trong bản cập nhật iOS 17.4

Phần sức khỏe của pin trên iPhone cực kỳ quan trọng, vì nó là một trong những tiêu chí quan trọng nhất giúp chúng ta đánh giá iPhone và tình trạng của nó. Nhưng sau bản cập nhật mới nhất, việc biết pin hoạt động tốt như thế nào sau định dạng mới đã trở nên dễ dàng hơn và với ít lần nhấp chuột hơn.