Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

2

Cách khắc phục video iPhone không hoạt động trên điện thoại Android

Nếu bạn chuyển video từ iPhone sang điện thoại Android nhưng nó không hoạt động hoặc có vấn đề với hoạt động của nó. Bạn có thể gặp sự cố với âm thanh hoặc màn hình có thể đen và không có gì xuất hiện. Dù vấn đề là gì, nguyên nhân của vấn đề đó là gì và giải pháp là gì?

3

Cách ẩn hoặc khôi phục App Store nếu nó đã bị xóa khỏi iPhone

App Store là một trong những ứng dụng không thể xóa khỏi màn hình chính của các ứng dụng trên iPhone, nhưng bạn có thể mất nó vì lý do này hay lý do khác, vậy bạn sẽ làm gì để khôi phục lại nó? Trong bài viết này, chúng tôi giải thích tất cả các cách có thể để lấy lại ứng dụng App Store.