Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

17

Ứng dụng AI bằng giọng nói

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lấy nội dung bằng tiếng Ả Rập và thông qua một ứng dụng và chỉ với một nút bấm, nó có thể được chuyển đổi thành video bằng cách thêm một số hình ảnh với âm thanh rất gần với nội dung thực và sau đó dễ dàng xuất bản video. Hoặc bạn có thể lấy văn bản này làm tệp âm thanh và sử dụng ứng dụng biên tập video yêu thích của mình để tạo video tuyệt vời từ iPhone hoặc iPad của bạn.