ما پیدا کردیم 0 مقاله

26

هشدار اپل نسبت به خیس کردن آیفون در برنج!

ما قبلا مقاله ای منتشر کرده بودیم که در آن گفتیم برنج برای شام است نه برای خشک کردن گوشی از آب و حالا پس از گذشت سال ها از انتشار این مقاله، اپل به طور رسمی نسبت به استفاده از برنج برای خشک کردن آیفون خیس هشدار داده و توضیح داده است که برنج افسانه می تواند باعث آسیب و آسیب به اجزای داخلی گوشی شود.