ما پیدا کردیم 0 مقاله

11

به زودی فروشگاه اپل در جزیره المریه ابوظبی افتتاح می شود و چهارمین فروشگاه در امارات خواهد بود.

به نظر می رسد همکاری امارات و اپل در سال جاری به ثمر نشسته است، چند روز پیش در مورد افتتاح فروشگاه اپل در ابوظبی «یاس مال» نوشتیم و به زودی فروشگاه اپل در جزیره المریه ابوظبی افتتاح خواهد شد. و چهارمین در امارات خواهد بود.