khởi động lại

Để ý: Khi điện thoại hoạt động trên mạng 3G và bạn dùng tay chạm vào phần dưới cùng, mạng 3G sẽ biến mất và điện thoại sẽ chuyển sang mạng 2G và khi bạn duyệt các trang web trên mạng 3G và bạn cũng chạm vào phần dưới, kết nối của bạn với mạng sẽ bị ngắt kết nối và phản hồi Internet có thể dừng lại.

Trong video chúng tôi có đề cập đến vấn đề là không hiệu quả nhưng chúng tôi không đề cập là không có vấn đề gì mà chúng tôi nói rằng có vấn đề trong thiết kế và đây là thực tế, nhưng với thực tế sử dụng điện thoại và tránh chạm vào phần dưới, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy khuyết điểm này. Tất nhiên, vấn đề có thể khác nhau ở mỗi người và giữa các quốc gia.

Đây là một báo cáo từ (Consumer Reports) liên quan đến vấn đề đường truyền trong iPhone 4 và trang web không khuyến nghị mua iPhone 4 vì vấn đề này.

Những bài viết liên quan