Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

4

Face ID mới được cấp bằng sáng chế dưới màn hình

Apple đã được cấp bằng sáng chế cho một phương pháp mới cho công nghệ Face ID dưới màn hình và khả năng tích hợp thêm các cảm biến vào màn hình iPhone. Có vẻ như bằng sáng chế này sẽ trình bày một phiên bản tiên tiến của công nghệ đảo động và sẽ giúp nó tiến lên một bước, linh hoạt và tương tác hơn.