Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

9

Cách theo dõi hội nghị ra mắt iPhone 2022

Sau vài giờ nữa, hội nghị iPhone 2022 bắt đầu, và có lẽ cũng là sự kiện ra mắt một số sản phẩm mới và những điều bất ngờ do Apple chuẩn bị, và chúng tôi hy vọng rằng Apple sẽ gây ấn tượng với chúng tôi bằng những tính năng mới chưa được đề cập trong các rò rỉ gần đây . Apple đã thông báo về việc cung cấp chương trình phát sóng trực tiếp vào ngày diễn ra hội nghị và trong những dòng sau, bạn biết cách xem chương trình phát sóng trực tiếp này.

10

Lịch sử của các hội nghị iPhone từ năm 2007 đến năm 2021

Hội nghị và thay đổi nào trong lịch sử của iPhone mà bạn thấy nổi bật nhất? Có phải Apple đã trở thành một hội nghị truyền thống của Apple, vì vậy nó dễ dàng được dự đoán và do đó không gây ấn tượng bởi các hội nghị, hay nó thực sự không đưa ra những điều ấn tượng? Có hy vọng nào trong hội nghị năm nay để thay đổi phong cách rập khuôn này không?