Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

20

Áp lực xã hội: Người tiêu dùng trẻ có mua sản phẩm của Apple?

Những người trẻ tuổi thích Apple hơn các công ty đối thủ, điều này dẫn đến sự thay đổi trong thái độ của hầu hết các thế hệ này đối với các thiết bị của Apple, xu hướng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố xã hội, chẳng hạn như ảnh hưởng của bạn bè, chuẩn mực văn hóa và uy tín xã hội

16

Các tính năng được sao chép iPhone 14 Pro từ điện thoại Android

Apple đã cung cấp cho chúng tôi một loạt các nâng cấp và các tính năng mới và tuyệt vời trong gia đình iPhone 14, tất nhiên hầu hết chúng đều dành cho iPhone 14 Pro, nhưng nhiều tính năng này được lấy cảm hứng từ điện thoại Android và đây là những tính năng không mới cho cộng đồng kỹ thuật và được Apple phát triển để phù hợp với iPhone 14 Pro