Chúng tôi đã tìm thấy 0 bài báo

41

Ứng dụng Al-Fatiha

Lớn lên vì những lời cầu nguyện của bạn và đọc lời khẩn nài của buổi khai mạc, vội vàng đọc "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Chúa của Thế giới" và sau đó ...