Apple đã phát hành iOS 15.1.1 cho người dùng iPhone 12 và 13 hôm nay. Theo Apple, bản cập nhật này làm giảm vấn đề rớt cuộc gọi trên iPhone 12 và 13. Bản phát hành iOS 15.1.1 hôm nay đến hai tuần sau khi bản cập nhật tvOS 15.1.1 được phát hành cho người dùng Apple TV. Apple cũng vẫn đang thử nghiệm phiên bản beta iOS 15.2, có thể được phát hành cho công chúng ngay trong tháng này.


Mới trong iOS 15.1.1 theo Apple ...

  • Bản cập nhật này “giảm tỷ lệ cuộc gọi bị rớt trên các mẫu iPhone 12 và iPhone 13

Trước khi cập nhật, hãy đảm bảo sao lưu nội dung của thiết bị của bạn, cho dù là trên iCloud hay ứng dụng iTunes

Để cập nhật thiết bị của bạn, hãy thực hiện các bước sau ...

1

Đi tới Cài đặt -> Chung -> Cập nhật Phần mềm, nó sẽ hiển thị cho bạn biết rằng đã có bản cập nhật.

2

Bạn có thể nhấp vào Tìm hiểu thêm để xem chi tiết cập nhật.

3

Để tải xuống bản cập nhật, bạn phải kết nối với Wi-Fi và tốt nhất là kết nối thiết bị của bạn với bộ sạc, sau đó nhấn nút “Tải xuống và cài đặt”.

Màn hình nhập mật mã sẽ xuất hiện.

Bạn có thể thấy màn hình Điều khoản và Điều kiện, hãy chấp nhận chúng.

iOS_update_legal

4

Sau khi cập nhật xong, thiết bị sẽ khởi động lại. Sau một số bước, quá trình cập nhật sẽ hoàn tất.


Bạn có gặp sự cố khi bỏ cuộc gọi với thiết bị của mình không? Bản cập nhật này có giải quyết được sự cố không?

Những bài viết liên quan